මවක‍ගේ සිතිවිලි

සෑම මවක හා පි‍යෙකුම තම දරුවන් ‍ලොකු මහත් කරන්න විශාල වෙහෙසක් දරණවා. ටිකින් ටික ඔවුන් වැ‍ඩෙන‍කොට ඒ දෙස බලා සිටින  ‍දෙමව්පි‍යෝ ඉමහත් සතුටක් ලබති. දරුවන් උසින් තම උරහිසට ඉහළින් වැ‍ඩෙන කාල‍යේදී, ඔවුන් සමග ගමන් බිමන් යෑමෙන් ‍දෙමව්පියෝ අති මහත් තෘප්තියක් ලබති. ඔවුන්ට දැ‍නෙන්නේ තමා සමග ‍ලොකු වීරයෙකු ගමන් කරන බවකි. ඉගෙනගැනී‍මේ කටයුතු සමග දරුවන් ලබන දියුණුව ‍දෙස බලන ඔවුහු අහිංසක නිහතිමානි සතුටක් ලබති. සමහර විට දරුවන්ට එය  ‍නොදැ‍නෙනවා විය හැකියි.

No comments:

Post a Comment

ඔබ සතුව යම් සිත් ඇදගන්නාසුලු ඡායාරූප, වීඩියෝ දර්ශණ, සිද්දි, වික‍ට කතා හෝ වෙන යම් දෙයක් ඇතිනම්

maanigethiruwa@gmail.com

ඊ මේල් ලිපිනයට එවන්න. අපි පල කරන්නම්.