අපූරු නිර්මාණාත්මක සොයාගැනීම්.

ඇඟිලි බේරගෙන ළූන් කපමු

‍බෝතල් අරිනයත් දුරස්ථ පාලකයත් එකට 

තේ පෝච්චි රඳවනය

කෑ චුයිංගම් ඩප්පිය යට කුනු බක්කිය‍ට දාමු

පීසා කපන කතුර

නවා අගුලු දැමිය හැකි බයිසිකලය

No comments:

Post a Comment

ඔබ සතුව යම් සිත් ඇදගන්නාසුලු ඡායාරූප, වීඩියෝ දර්ශණ, සිද්දි, වික‍ට කතා හෝ වෙන යම් දෙයක් ඇතිනම්

maanigethiruwa@gmail.com

ඊ මේල් ලිපිනයට එවන්න. අපි පල කරන්නම්.