රංගන ශිල්පීන් ‍දෙදෙනෙකු‍ගේ දුරකථන සංවාදයක්

‍නෙල්සන් - හ‍ලෝ, දි‍නේෂ් ඉන්නවද?
දි‍නේෂ් - දි‍නේෂ් තමයි කථා කරන්නෙ.
‍නෙල්සන් - ‍හොහොමද දි‍නේෂ් ‍මේ දවස්වල ‍මොනවද කරන්නෙ?
දි‍නේෂ් -‍මෙම දවස්වල කාර්යබහුලයි. ‍පොඩි වැඩ වගයකට අතගහල තියෙනවා.
‍නෙල්සන් - මෙම මස 25. 26. 27 දවස්වල වැඩ ‍මොකුත්
දාගෙන තිබෙනවද?
දිනේෂ් - නැහැ. මොකක්ද උවමනාව?
නෙල්සන් -මම ඇසුවේ ඔයාට 25. 26. 27 දවස්වල විශේෂ
වැඩක් තියෙනවද කියා.
දිනේෂ් - එහෙමම නැහැ. කියන්න මොකක්ද උවමනාව?
නෙල්සන් - 25. 26. 27 දවස්වලට වැඩක් නැති නම් ඉතින්
වැඩක් දාගන්න් එකනේ තියෙන්නේ. හික්. හික්.

No comments:

Post a Comment

ඔබ සතුව යම් සිත් ඇදගන්නාසුලු ඡායාරූප, වීඩියෝ දර්ශණ, සිද්දි, වික‍ට කතා හෝ වෙන යම් දෙයක් ඇතිනම්

maanigethiruwa@gmail.com

ඊ මේල් ලිපිනයට එවන්න. අපි පල කරන්නම්.