කවුද හරිම භූතයෝ....


ඉද‍හිට ‍හෝ අවට සිටින අයත් සමග තමන්‍ගේ අදහස් හුවමාරු කර ගැනීම අප කා‍ගේත් යුතුකමයි. එ‍හෙත් ඒ හැම අදහසක්ම සත්‍ය ලෙස අපි ‍නොසිතමු.
එක්තරා ‍‍බෞද්ධ කතක් තව කාන්තාවක් සමග භූතයින් පිළිබද විස්තර කරමින් “අපි ‍මොන වැ‍‍ඩෙහි ‍යෙදුනත් එය ඇගට අර‍ගෙන කළයුතු නැත. ඇගට අර‍ගෙන කරන ‍කොට කවදා ‍හෝ අප මරණයට පත්වුන වි‍ට ටික කලකින් භූතයකු වී ‍දොරකඩට ඇවිත් තමා ජීවත්ව සිටි කාල‍යේ කළ වැඩ ‍කොටස නියමාකාර‍‍යෙන් ‍කෙරෙනවාදැයි විමසිලිමත් වෙනවා. එ‍සේ කෙරෙන්‍ නේ නැතිබව හැගීගිය ‍හොත් ‍සෙමින් ‍ගෙට ඇතුල් වී වැඩ අවුල් කරනවා.” යයි ඇය පවසා සිටියි.
‍මෙම කතාව අසා සිටි අසල්වැසි කාන්තාවට ‍මෙය විශාල ‍ගැටලුවක් විය. ‍මෙහි සත්‍ය අසත්‍යතාවය දැන ගැනීමට සිතූ ඇය, ඒ ගැන සිය දරුවන් ‍ගෙන් විමසන ලද්දේ ඇයට සිටින විශ්වාසම පිරිස ඔවුන් වන නිසයි. දරැවන්‍ගේ අදහස වී ඇත්‍‍‍තේ ‍මෙම කාන්තාව තම නිව‍සේ වැඩක් නොකරන ‍කෙනෙක් වියයුතු බවයි. ඒ අනුව තමන් පිරිසුදුව සිට තම නිවස සහ අවට පරිසරය පිරිසුදුව තබා ගන්‍ෙන් නම් ඔය එක භූත‍හයෙකු වත් ‍නො එන බවයි.
ඉහත සදහන් කාන්තාව ගැන විමසී‍මේදී අපට ‍පෙනීගි‍ව‍යේ ඇය‍ගේ ‍ගෙදර සියලු වැඩ කටයුතු කෙරෙන් නේ ඇය‍ගේ  විශෘ‍ම ගිය සැමියා අතිනි.
‍මෙයින් අපට හැගී යන‍්නේ භූතයින් නැතුවා ‍නොවෙයි, ඔවුන් ගැන‍ දොඩවමින් තමන්‍ගේ වැඩ කටයුතු අතපසු ‍නොකළ යුතු බවයි.

No comments:

Post a Comment

ඔබ සතුව යම් සිත් ඇදගන්නාසුලු ඡායාරූප, වීඩියෝ දර්ශණ, සිද්දි, වික‍ට කතා හෝ වෙන යම් දෙයක් ඇතිනම්

maanigethiruwa@gmail.com

ඊ මේල් ලිපිනයට එවන්න. අපි පල කරන්නම්.