ආච්චි සහ දරුවෝ..

1 comment:

  1. මේ කතාවේ කියවෙන ආච්චි මතු බුදුවන මවකි. හා මෙවන් මුනුබුරන් හා මිනිබ්රියන් ලැබීමටද පින්කර ඇත.

    ReplyDelete

ඔබ සතුව යම් සිත් ඇදගන්නාසුලු ඡායාරූප, වීඩියෝ දර්ශණ, සිද්දි, වික‍ට කතා හෝ වෙන යම් දෙයක් ඇතිනම්

maanigethiruwa@gmail.com

ඊ මේල් ලිපිනයට එවන්න. අපි පල කරන්නම්.