මහාචාර්යව‍රයාගේ නිගමනය.

එක්තරා මහාචාර්යවරයෙක් කුරුමිණියෙකු පිළබදව අධ්‍යනයක යෙදුනි. ඔහු කුරුමිණියෙකු මේසයක් මත තබා ඌට  go  කියා අණදුනි. කුරුමිණියා ඉදිරියට ඇදුනි. ඔහු කුරුමිණියා නවතා උ‍ගේ පාද දෙකක් ඉවත් කොට “go” කියා අණ කළේය. කුරුමිණියා නැවතත් ඉදිරියට ඇදුනි. මහාචාර්යවරයා නැවත ඌ අල්වා තවත් පාද දෙකක් ඉවත් කො‍ට “go” කියා අණ කළේය. එවර ඌ අපහසුවෙන් ගමන් කළේය. ඊළගට මහාචාර්යවරයා කුරුමිණියාගේ ඉතිරි පාද ද ඉවත් කොට “go” කිව්වේය. එවර කුරුමිණියා සෙලවුනේද නැත. මහාචාර්යවරයා නිගමනයකට එළඹුණේය. ඔහුගෙ‍් නිගමනය වූයේ “පාද ඉවත් කළ විට කුරුමිණායාගේ කණ ඇසෙන්නේ නැත”.

No comments:

Post a Comment

ඔබ සතුව යම් සිත් ඇදගන්නාසුලු ඡායාරූප, වීඩියෝ දර්ශණ, සිද්දි, වික‍ට කතා හෝ වෙන යම් දෙයක් ඇතිනම්

maanigethiruwa@gmail.com

ඊ මේල් ලිපිනයට එවන්න. අපි පල කරන්නම්.