උපන්දින තෑග්ග

අවුරුදු 83ක් පමණ වයස් වූ මහත්ම‍යෙකු ‍ගේ උපන් දින උත්සවයකට සහභාගි ‍වන ‍ලෙසට එක්තරා පවුලකට ආරාධනාවක් ලැබින. එම මහත්මයා ‍ගේ උත්සවයට ‍ගෙන යා යුත්තේ කුමක් ද යන්න පිළිබදව ‍මෙම පවු‍ලේ උදවියට ගැටළුවක් ඇති විය. අන්ති‍මේ දී, ඔවුන් තීරණය ක‍ළේ, ‍මේස් බැනියමක්, ටූත් පේස්ට් එකක් සහ සබන් කැට කිහිපයක් ‍ගෙන යෑමට යි.

ඔවුහු එම තෑගිත් අර‍ගන උපන්දින උත්සවයට සහභාගි වූහ. කෑම ගැනී‍මෙන් අනතුරුව අල්ලාප සල්ලාපයේ ‍යෙදුනු ඔවුහු ආපසු ඒමට පිටත් වූහ. උපන් දිනය සමරණ ලද මහත්මයා ‍ගේ ක‍ටේ එකම දතක් වත් නැති බව ඔවුන්ට මතක් ‍වු‍නේ ආපසු එන අතරතුරයි. ටූත් ‍පේස්ට් එකක් ත්‍යාග වශ‍යෙන් දීම ගැන ඔවුන් සැමටම සිනහ පහළ විය. හික්! හික්!

No comments:

Post a Comment

ඔබ සතුව යම් සිත් ඇදගන්නාසුලු ඡායාරූප, වීඩියෝ දර්ශණ, සිද්දි, වික‍ට කතා හෝ වෙන යම් දෙයක් ඇතිනම්

maanigethiruwa@gmail.com

ඊ මේල් ලිපිනයට එවන්න. අපි පල කරන්නම්.