ඇම්‍ඩගෙ කතා / Amdan's Stories

පුදුම බයක්

අහුවෙන්ඩ එපා

හොඳ පුරුදු

වතුර ගේන්

ම්ම ඔක්කොම දන්නවා

No comments:

Post a Comment

ඔබ සතුව යම් සිත් ඇදගන්නාසුලු ඡායාරූප, වීඩියෝ දර්ශණ, සිද්දි, වික‍ට කතා හෝ වෙන යම් දෙයක් ඇතිනම්

maanigethiruwa@gmail.com

ඊ මේල් ලිපිනයට එවන්න. අපි පල කරන්නම්.