යකඩ අලියා.........

කාර්මික දුපතක් වන ප්රංශයේ නැන්ටෙස් දුපතෙහි පසුගියදා
 අපුර්ව නිර්මාණයක් බිහිවෙලා තියනවා මොකද්ද දන්නවද ?
 කෘතීම අලියෙක්. මේ අලියාගේ උස මීටර් 12
 
සහ පළල මීටර් 8 වෙන අතර බර ටොන් 45 වෙනවා.
  වගේම
 එකවර මිනිසුන් 49 දෙනකුට මේ අලියා පිට නැගී යන්නට පුලුවන්
 කමත් ඇති අතර අලියා නිපදවා ඇත්තේ ලීසහ යකඩ වලින්
 බවයි මේ කෘතිම අලියාගේ නිර්මාණ කරුවන් පවසන්නේ.
  තවද මේ අලියාට එක දිගට මිනිත්තු 45 ඇවිද යාමේ හැකියාවද
 ඇති බවයි ඔවුන් පවසන්නේබලන්න යාලුවනේ
 කොයිතරම් අපුරු නිර්මාණද ?


No comments:

Post a Comment

ඔබ සතුව යම් සිත් ඇදගන්නාසුලු ඡායාරූප, වීඩියෝ දර්ශණ, සිද්දි, වික‍ට කතා හෝ වෙන යම් දෙයක් ඇතිනම්

maanigethiruwa@gmail.com

ඊ මේල් ලිපිනයට එවන්න. අපි පල කරන්නම්.