ගෝත්‍රයට බැඳීම.....

ජෝ අබේවික්‍රම මහතා ගායනා කල - ගහ කොල වනසිව්පා සතුන්ටත් මහාපොලව උරුමයි

සිතුවමට නැගුනු අපාය.......

ඇයත් දරුවන් රකිනා දිරිය මවකි................

තව තේ එකක්

ඇටෑක් නාන කාමර


පිරිසුදුකම වටහාගත් අයුරු


ලංකාවේ ‍වර්තමානය හා අතීතය
ලොව ප්‍රතම පියාඹන හෝටලය
දෙහි හා සියඹලා - (ධර්මන්ටෝක්‌ස්‌ - දිවයින පුවත්පත) - ආණමඩුවෙ ටෙරන්ස්‌ වනිගසිංහ ගෙන්

ගුරාට ගහනවෝ - (ධර්මන්ටෝක්‌ස්‌ - දිවයින පුවත්පත) - ආණමඩුවෙ ටෙරන්ස්‌ වනිගසිංහ ගෙන්

සවුදි අරාබියාවේ ගැබ් ගෙන ඉපදුනු දරුවා

තායිලන්තයේ ඉපදුනු විසාල හිසක් සහිත දරුවා
‍මේ මේ... වෙලාව කීයද ආ........ ?

බසයක් තුළ වූ හබයක්


ඔබ සතුව යම් සිත් ඇදගන්නාසුලු ඡායාරූප, වීඩියෝ දර්ශණ, සිද්දි, වික‍ට කතා හෝ වෙන යම් දෙයක් ඇතිනම්

maanigethiruwa@gmail.com

ඊ මේල් ලිපිනයට එවන්න. අපි පල කරන්නම්.