දුම්රිය අනතුරු / Train Crash

ලංකාවේ පමණයි / Only in Sri Lanka


උපුටාගැනීම www.lankadeepa.lk
දුරකථන ඇමතුම / Phone call

බ්ලැක් බෙරි / Problem with the Blackberry

මාලු පාන් / Fish Bun

මල් කඩන්න එපා / Don't Pluck Flowers

ටූ රොඩ්නීස් - 22 දෙසැම්බර් 2010 / Two Rodneys 22 December 2010

අටපට්ටම / Atapttama 22-12-2010

සිංහල ගී ගිටාරයෙන්.../ How to Play some Sinhala Guitar Parts

දෛයිවයෝගයකින් නොවේදෝ.......


මා නිසා ඔබ....

සඳ සුරඟන / Moon Fairy

උපුටාගැනීම worth1000.com

සරසවි සිතුවිලි / University Thoughts

හාවා / Rabit

අටපට්ටම / Atapttama 15-12-2010

එල්විස් / Elvis Presley & Martina McBride - Blue Christmas

මිනිසා සහ ගැහැනිය / Man & Woman

ගාල්ලේ හසිති ප්‍රහාරයක් / Elephant Runs Amok

ලැයිස්තුව / List

වඳුරා / Monkey

ඔබ සතුව යම් සිත් ඇදගන්නාසුලු ඡායාරූප, වීඩියෝ දර්ශණ, සිද්දි, වික‍ට කතා හෝ වෙන යම් දෙයක් ඇතිනම්

maanigethiruwa@gmail.com

ඊ මේල් ලිපිනයට එවන්න. අපි පල කරන්නම්.