තල්මසුන්ගේ සංගීත රුචිය / Thinking of Whales

වරක් තල්මසුන් විශාල රංචුවක් බේරිං මුහුදේ සමුද්‍ර සන්ධියක හරස් වූ දැවැන්ත අයිස් කන්දක් නිසා මුහුදට යාගත නොහැකිව කුඩා ඉඩ ප්‍රමාණයක කොටුවී සිටියහ.


මෙම මසුන්ට මුහුදට යා හැකි වන සේ එම අයිස් කන්ද කපා දමා මාර්ගයක් සකස් කරන ලෙස සෝවියට් බලධාරීහු තම ‘මොස්කාඩා’ නෞකාවට නියෝග කළහ.
නියෝගය අනුව වහාම ක්‍රියාත්මක වූ නාවිකයෝ අයිස් පරය හරහා මසුන්ට පිහිනා යාමට හැකි වන සේ මාර්ගයක් සකස් කළහ. එහෙත් බියට පත්ව සිටි තල්මස්සු ඒ මාර්ගය ඔස්සේ මුහුදට පැන ගැනීමට ක්‍රියා නොකළහ. මෙය ‘මොස්කාඩාවේ’ නාවිකයනට ගැටලුවක් විය.
මේ අතර තල්මසුන් සංගීතය ප්‍රිය කරන සත්ව වර්ගයක් බව එක් නාවිකයකුට සිහිපත් විය. ඒ අනුව නැවේ උඩ තට්ටුවට පැමිණි නාවිකයෝ වේග රිද්ම සංගීත ඛණ්ඩයක් වාදනය කළහ. මේ ගොරහැඩි සංගීතය නිසා වඩාත් බියට පත්වූ තල්මස්සු ඒ සීමිත ඉඩකඩ තුළ තව තවත් ගුලි වූහ.
පසුව නාවිකයෝ ශාස්ත්‍රීය සංගීත ඛණ්ඩයක් වාදනය කළහ.
පුදුමයකි! එවර තල්මස්සු එකා පිට එකා පැමිණ සමුදුරට එකතු වූහ.

බණ්ඩාරගම පුල්ලපෙරුම
(සිළුමිණ පුවත්පත)

No comments:

Post a Comment

ඔබ සතුව යම් සිත් ඇදගන්නාසුලු ඡායාරූප, වීඩියෝ දර්ශණ, සිද්දි, වික‍ට කතා හෝ වෙන යම් දෙයක් ඇතිනම්

maanigethiruwa@gmail.com

ඊ මේල් ලිපිනයට එවන්න. අපි පල කරන්නම්.