නැතිවුණු දේවල් / Things i did not wear

ගිය වාරේ වගේ... / Like last time

(මෙය කැනේඩියානු වනගත පෙදෙසක් පසුබිම් කොටගත් ප්‍රහසනයකි.)

මිතුරු දඩයම් කරුවන් දෙදෙනකු කුඩා ගුවන් යානයක් කුලියට ගෙන වනාන්තර ප්‍රදේශයකට ගොස් වසරක් පාසා කරනු ලබන සුපුරුදු මුව දඩයමේ යෙදුණාහ. මුලින් කතිකා කරගත් ලෙසට සතියකට පසුව ඔවුන් ආපසු රැගෙන යෑමට පැමිණි එම ගුවන් යානයේ නියමුවාට දක්නට ලැබුණේ ඔවුන් සතුව දඩයම් කළ විශාල ප්‍රමාණයේ මුවන් දෙදෙනකු සිටින බව ය.

ශ්‍රී ලංකාවේ උනවටුන වෙරළ තීරය / Unawatuna beach view Sri Lanka

ඔබ සතුව යම් සිත් ඇදගන්නාසුලු ඡායාරූප, වීඩියෝ දර්ශණ, සිද්දි, වික‍ට කතා හෝ වෙන යම් දෙයක් ඇතිනම්

maanigethiruwa@gmail.com

ඊ මේල් ලිපිනයට එවන්න. අපි පල කරන්නම්.