ලංකාවට ආනයනය කල ලිමෝ ප්‍රාඩෝ රථය / Limo PRADO in SRI LANKA

පුදුම පවුල / Strange Family

මිදෝරි හාරා ජපන් කාන්තාවගේ සිංහල ගීතය / Midori Hara - Sinhala song of the Japanies Singer

ටූ රොඩ්නීස් - 26 ජනවාරි 2011 / Two Rodneys 26 January 2011

අටපට්ටම / Atapttama 26-01-2011

ආතතිය අඩුකිරීම / Reduce Tension

බටහිර රටවල අධ්‍යාපන රටාව අනුව විෂයයන් වැඩියි. නමුත් නිර්මාණිශීලීව, කෙරෙන ඉගැන්වීම් ක්රම නිසා දරුවන්ට ආතතිය ඇතිවන්නේ නැහැ.
ඔබ සතුව යම් සිත් ඇදගන්නාසුලු ඡායාරූප, වීඩියෝ දර්ශණ, සිද්දි, වික‍ට කතා හෝ වෙන යම් දෙයක් ඇතිනම්

maanigethiruwa@gmail.com

ඊ මේල් ලිපිනයට එවන්න. අපි පල කරන්නම්.