සිළුමිණ සිනා කතා / Silumina Jokes - 25-04-2011

එහෙම කොහොමද?

රොෂාන් තද ක්‍රිකට් ලෝලියෙකි. ඔහු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට දැක්වූයේ අසීමිත ඇල්මකි. දිවා රෑ ඔහු ක්‍රිකට් ගැන මිස අන් කිසිවක් ගැන සිතුවේවත් කථා කළේවත් නැත. සෑම මොහොතකම ඔහු සිටියේ සිතින් ක්‍රිකට් ගසමිනි. ඔහුගේ මෙම ක්‍රිකට් රෝගය දිනෙන් දින උග්‍ර වූයෙන්

අටපට්ටම / Atapattama 20/04/2011

අටපට්ටම / Atapattama 13/04/2011

ඔබ සතුව යම් සිත් ඇදගන්නාසුලු ඡායාරූප, වීඩියෝ දර්ශණ, සිද්දි, වික‍ට කතා හෝ වෙන යම් දෙයක් ඇතිනම්

maanigethiruwa@gmail.com

ඊ මේල් ලිපිනයට එවන්න. අපි පල කරන්නම්.