විභාගය සමත්වීම සඳහා භාරහාරවීම / Vow for the better exam results

ළමයින්ගේ විභාග සමත්වීම සඳහා දෙමව්පියන් විසින් නොයක් අන්දමේ භාරහාර වීම දැන් දැන් සාමාන්‍ය සිද්ධි බවට පත්වී තිබේ.

සිළුමිණ සිනා කතා / Silumina Jokes - 15-05-2011

හැම අවුරුද්දෙම

අඛිලා, බැංකුවේ සම්මුඛ පරීක්ෂණයට පෙනී සිටියේ හොඳින් සූදානම්වය. ඈ සම්මුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩලය හමුවට කැඳ වූ විට එහි එක් සාමාජිකයකු ඇගෙන් මෙසේ ඇසීය.

2011 මැයි 15 වැනි ඉරුදින (ලක්බිම) - මානිගෙ තීරුව / 15th May 2011 Sunday Lakbima - Manige Thiruwa

ඔබ සතුව යම් සිත් ඇදගන්නාසුලු ඡායාරූප, වීඩියෝ දර්ශණ, සිද්දි, වික‍ට කතා හෝ වෙන යම් දෙයක් ඇතිනම්

maanigethiruwa@gmail.com

ඊ මේල් ලිපිනයට එවන්න. අපි පල කරන්නම්.