සිළුමිණ සිනා කතා / Silumina Jokes 02-10-2011


තුවක්කු


නව වෙළෙඳ සංකීර්ණය කුඩා සිනමා ශාලාවකින් සහ වෙළෙඳ කුටි රාශියකින් සමන්විත විය. එහි විවෘත කෙරුණු සංගීත භාණ්ඩ අලෙවි හලකට ගායක පේ‍්‍රමරත්න පිවිසියේ පැදුරු සාජ්ජවලදී තමා හා සහභාගි වන සගයකු ද සමඟ ය.
ඔබ සතුව යම් සිත් ඇදගන්නාසුලු ඡායාරූප, වීඩියෝ දර්ශණ, සිද්දි, වික‍ට කතා හෝ වෙන යම් දෙයක් ඇතිනම්

maanigethiruwa@gmail.com

ඊ මේල් ලිපිනයට එවන්න. අපි පල කරන්නම්.