සිළුමිණ සිනා කතා / Silumina Jokes 11-12-2011

වෙන කවුද?


හේ පැරණී, වයෝවෘද්ධ දේශපාලනඥයෙකි. අලුත දේශපාලන පොර පිටියට පිවිසි තරුණ දේශපාලනඥයකු විවාහ මංගල්‍ය උත්සවයකදී පැරැන්නාගෙන් මෙසේ ඇසීය.
ඔබ සතුව යම් සිත් ඇදගන්නාසුලු ඡායාරූප, වීඩියෝ දර්ශණ, සිද්දි, වික‍ට කතා හෝ වෙන යම් දෙයක් ඇතිනම්

maanigethiruwa@gmail.com

ඊ මේල් ලිපිනයට එවන්න. අපි පල කරන්නම්.