සිළුමිණ සිනා කතා / Silumina Jokes 01-10-2012


එහෙම නෙමෙයිද?


”අංකල්, ඔයා සත්තු වත්තෙ ද ඉන්නෙ?” තමා වෙත පිරිනැමුණු තේ කෝප්පය තොලගාමින් පරාක්‍රමගේ අලුත් ටෙලි නාට්‍යයේ ව්‍යාපෘති වාර්තාව කියවමින් සිටි දීපාල් වෙත ආ පරාක්‍රමගේ කුඩා දියණිය තොෙඳාල් බසින් ඇසුවාය.
”නැහැ දුව. ඇයි ඔයා එහෙම ඇහැව්වේ?” කුඩා දියණියගේ හිස අතගාමින් දිලිප් ලතාවකට ඇද පැද ඇසුවේය.

Fan Talks Episode Eng Vs WI. / ෆෑන් ටෝක්ස්

Fan Talks - India Vs Aus / ෆෑන් ටෝක්ස්

Fan Talks T20 Sl vs NZ / ෆෑන් ටෝක්ස්

ඔබ සතුව යම් සිත් ඇදගන්නාසුලු ඡායාරූප, වීඩියෝ දර්ශණ, සිද්දි, වික‍ට කතා හෝ වෙන යම් දෙයක් ඇතිනම්

maanigethiruwa@gmail.com

ඊ මේල් ලිපිනයට එවන්න. අපි පල කරන්නම්.