ඉටිස් ඔකේ බෙබි / It's OK Baby

සිළුමිණ සිනා කතා / Silumina Jokes

කලින් ඕනෑ මොකද්ද?


‘වසන්තා මට ඔය ගිනි පෙට්ටිය ගෙනත් දෙන්ඩ.’
නලීන් සමඟ වාර්තාවක් සකස් කරමින් සිටි මනෝ කීවේ සිගරැට්ටුවක් දෙතොල් අතර රඳවා ගනිමිනි.
‘ආ ඔන්න ගිනි පෙට්ටිය. ඕකෙ එකම එක ගිනි කූරයි තියෙන්නෙ. සිගරට් පත්තු කරලම ගිනිපෙට්ටිය ඉවර වෙලා.’ වසන්තා ඔහු වෙත ගිනි පෙට්ටිය දිගු කළේ වගපල කියමිනි.

Edie Brickell - Good Times

විකට තුන්කට්ටුව / Best Comedy

ඔබ සතුව යම් සිත් ඇදගන්නාසුලු ඡායාරූප, වීඩියෝ දර්ශණ, සිද්දි, වික‍ට කතා හෝ වෙන යම් දෙයක් ඇතිනම්

maanigethiruwa@gmail.com

ඊ මේල් ලිපිනයට එවන්න. අපි පල කරන්නම්.