සිනා කතා

ඒකයි ආවේ

“සර් මම, මිහිඳු හාමුදුරුවෝ ලංකාවට බුද්ධාගම ගෙනාපු එක ගැන බෞද්ධ චිත්‍රපටියක් කළේ ලොකු ශ්‍රද්ධාවකින්, ඒ වගේම භක්තියකින්. එහෙම නැතුව ඒ කාලෙ ආණ්ඩුවෙ ලොකු ලොක්කන්ගෙ නම්වලින් මගේ චිත්‍රපටිය හඳුන්වන්න මට කිසිම ඕනෙකමක් තිබුණෙ නෑ

ගැහැනු කටහඬ හා පිරිමි කටහඬ....... ඇත්තටම කවුද?

ඔබ සතුව යම් සිත් ඇදගන්නාසුලු ඡායාරූප, වීඩියෝ දර්ශණ, සිද්දි, වික‍ට කතා හෝ වෙන යම් දෙයක් ඇතිනම්

maanigethiruwa@gmail.com

ඊ මේල් ලිපිනයට එවන්න. අපි පල කරන්නම්.